Helsinki on kaupunki jossa tapahtuu ja Freda on sen kaiken ytimessä. Jos mielessä on mainos, niin nyt tiedät mistä meidät löytää.

Helsinki is a city where it happens and Freda is at the heart of it all. If you have an ad in mind, then now you know where to find us.

Helsingfors är en stad där det händer och Freda är kärnan i allt. Om du har en annons i åtanke, vet du nu var du hittar oss.