Mikä on 4P ja 7P?

Mikä-on-7p-malli?

Mikä on 4P-malli?

4P-malli on perinteinen markkinointimalli, joka koostuu neljästä keskeisestä markkinoinnin elementistä, jotka ovat: Product (tuote), Price (hintalappu), Place (jakelukanavat) ja Promotion (markkinointiviestintä). Tämä malli auttaa yrityksiä ymmärtämään ja suunnittelemaan markkinointistrategioitaan sekä ottamaan huomioon tärkeimmät tekijät menestyksekkään tuotteen tai palvelun markkinoille tuomiseksi.

 1. Product (tuote): Tämä P keskittyy itse tuotteeseen tai palveluun. Se sisältää tuotteen ominaisuudet, laadun, muotoilun, brändin, pakkaamisen ja muut tekijät, jotka vaikuttavat siihen, miten tuote houkuttelee asiakkaita ja täyttää heidän tarpeensa.

 2. Price (hintalappu): Hintalappu viittaa siihen, kuinka paljon tuote tai palvelu maksaa kuluttajille. Hinta määrittää sen, kuinka kannattavaa tuote on yritykselle, samalla vaikuttaen myös asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja mielikuviin tuotteen laadusta.

 3. Place (jakelukanavat): Tämä P tarkoittaa sitä, miten tuote saavuttaa asiakkaat. Se sisältää kanavat, joita yritys käyttää tuotteen jakamiseen ja myyntiin, kuten vähittäiskaupat, verkkokaupat, tukkumyynnin ja suoramyynnin.

 4. Promotion (markkinointiviestintä): Promotion keskittyy siihen, miten yritys viestii tuotteestaan tai palvelustaan asiakkaille. Se sisältää markkinointiviestinnän elementit, kuten mainonta, myyntiedistäminen, suhdetoiminta ja henkilökohtainen myyntityö.

Nämä neljä P:tä muodostavat yhdessä kattavan markkinointimallin, jota yritykset voivat käyttää suunnitellessaan ja toteuttaessaan markkinointistrategioitaan. Vaikka malli on perinteinen, se tarjoaa edelleen arvokasta rakennetta ja ajattelutapaa markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa.

Mistä 4P-malli tulee?

4P-malli, joka tunnetaan myös nimellä markkinointimix, kehitettiin alun perin 1960-luvulla yhdysvaltalaisen markkinointitutkijan E. Jerome McCarthyn toimesta. McCarthyn tavoitteena oli tarjota yksinkertainen ja kokonaisvaltainen viitekehys markkinoinnin suunnittelulle ja toteuttamiselle.

Ensimmäisen kerran 4P-malli esiteltiin McCarthyn kirjassa ”Basic Marketing: A Managerial Approach”, joka julkaistiin vuonna 1960. Malli koostui neljästä keskeisestä markkinoinnin elementistä: Product (tuote), Price (hinta), Place (paikka) ja Promotion (markkinointiviestintä). Tämä malli tarjosi yrityksille ensimmäistä kertaa rakenteellisen lähestymistavan markkinoinnin suunnitteluun ja auttoi organisaatioita ymmärtämään paremmin, miten heidän tulisi hallita näitä neljää elementtiä saavuttaakseen menestystä markkinoilla.

McCarthyn 4P-malli muodostui nopeasti vallitsevaksi markkinoinnin lähestymistavaksi ja se vaikutti merkittävästi markkinointiteoriaan ja käytäntöihin. Sittemmin mallia on laajennettu ja muokattu vastaamaan markkinoinnin muuttuvia tarpeita ja ympäristöä, mutta alkuperäinen 4P-malli pysyy edelleen olennaisena työkaluna markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

4P-mallin suosio johti myös monien muiden markkinointimallien kehittämiseen ja laajempaan markkinointiteorian tutkimukseen. Vaikka markkinoinnin maailma on muuttunut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, 4P-malli on edelleen perusta, josta monet markkinoinnin ammattilaiset lähtevät liikkeelle suunnitellessaan ja toteuttaessaan markkinointistrategioitaan.

Mikä on Markkinointimix?

Markkinointimix, tunnetaan myös markkinointimiksauksena tai 4P-mallin laajennuksena, viittaa markkinoijan käyttämiin eri markkinointistrategioihin ja -toimenpiteisiin, joilla pyritään saavuttamaan yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Markkinointimixin avulla yritys pyrkii hallitsemaan markkinointipyrkimyksiään tehokkaasti ja koordinoidusti. Perinteisesti markkinointimix koostuu neljästä P:stä: Product (tuote), Price (hintalappu), Place (jakelukanavat) ja Promotion (markkinointiviestintä).

Myöhemmin markkinoinnin kehityksen myötä markkinointimixiin on lisätty kolme uutta P:tä, jotka ovat:

 1. People (ihmiset): Tämä käsittää yrityksen henkilöstön, asiakaspalvelun, myyjien ja kaikkien muiden ihmisten, jotka ovat osallisena tuotteen tai palvelun markkinoinnissa. Asiakaspalvelun laatu ja henkilöstön ammattitaito vaikuttavat suuresti asiakastyytyväisyyteen ja brändimaineeseen.

 2. Process (prosessit): Tämä viittaa yrityksen prosesseihin ja järjestelmiin, jotka vaikuttavat tuotteen tai palvelun tuotantoon, jakeluun ja toimitukseen. Hyvin suunnitellut prosessit voivat tehostaa yrityksen toimintaa ja parantaa asiakaskokemusta.

 3. Physical evidence (fyysinen näyttö): Tämä koskee kaikkea fyysistä, mikä voi auttaa kommunikoimaan yrityksen brändiä ja palveluita, kuten liiketilat, tuotepakkaukset, asiakirjat ja muut fyysiset elementit.

Nämä seitsemän P:tä muodostavat kattavan kuvan yrityksen markkinointistrategiasta ja auttavat yritystä ymmärtämään, miten se voi saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti. Markkinointimixin avulla yritys voi harkita ja sovittaa yhteen erilaisia markkinointitoimenpiteitä ja resursseja parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Mikä on 7P-malli?

Nämä esimerkit havainnollistavat, miten jokainen 7P-markkinoinnin osa-alue voi ilmetä käytännössä erilaisten tuotteiden ja palveluiden kautta. Yritysten tulee huomioida jokainen P-markkinoinnin osa-alue osana kokonaisvaltaista markkinointistrategiaansa.

Product (tuote):

Tuote on keskeinen osa markkinointia, ja sen tulisi vastata asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Tuote voi olla fyysinen esine, palvelu tai jopa ajatus.

Esimerkki tuotteesta: Apple iPhone -älypuhelin tarjoaa monipuolisia ominaisuuksia, kuten korkealaatuisen kameran, nopean suorituskyvyn ja laajan sovellusvalikoiman, vastaten kuluttajien jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin mobiiliteknologiassa.

Esimerkki palvelusta: Netflix tarjoaa suoratoistopalvelun, joka tarjoaa laajan valikoiman elokuvia, sarjoja ja alkuperäissisältöä, vastaten ihmisten tarpeisiin viihteestä ja sisällöstä milloin ja missä tahansa.

Price (hinta):

Hinta määrittää tuotteen tai palvelun arvon asiakkaille. Hintaan vaikuttavat tuotteen kustannukset, kilpailutilanne markkinoilla, asiakkaiden valmius maksaa sekä yrityksen tavoitteet.

Esimerkki tuotteesta: Hennes & Mauritz (H&M) tarjoaa muotia edulliseen hintaan, houkutellen hintatietoisia kuluttajia laajalla valikoimalla trendikkäitä vaatteita ja asusteita.

Esimerkki palvelusta: Spotify tarjoaa premium-jäsenyyden, jolla käyttäjät voivat nauttia musiikin suoratoistosta ilman mainoksia ja offline-tilassa, hinnalla, joka houkuttelee musiikin ystäviä.

Place (paikka):

Paikka viittaa siihen, missä ja miten tuote tai palvelu on saatavilla asiakkaille. Se voi sisältää fyysiset myymälät, verkkokaupat, jakelijat ja muut jakelukanavat.

Esimerkki tuotteesta: Coca-Cola -juoma on saatavilla lähes kaikissa ruokakaupoissa, kioskeissa ja ravintoloissa maailmanlaajuisesti, varmistaen sen helpon saatavuuden kuluttajille.

Esimerkki palvelusta: Amazon tarjoaa laajan valikoiman tuotteita verkkokaupassaan, josta asiakkaat voivat tilata ja toimittaa ne suoraan kotiinsa tai noutaa lähimmästä Amazon-noutopisteestä.

Promotion (markkinointiviestintä):

Markkinointiviestinnän tarkoituksena on viestiä tuotteen tai palvelun ominaisuuksista ja eduista sekä houkutella asiakkaita ostamaan.

Esimerkki tuotteesta: Nike käyttää brändilähettiläitä, kuten urheilijoita ja kuuluisuuksia, markkinoidakseen urheiluvaatteitaan ja -varusteitaan, luoden vahvan yhteyden urheilun ja brändin välille.

Esimerkki palvelusta: Airbnb hyödyntää sosiaalisen median mainontaa ja vaikuttajamarkkinointia edistääkseen majoitusvaihtoehtojaan eri matkakohteissa, houkutellen matkailijoita ympäri maailmaa.

People (ihmiset):

Ihmiset viittaavat yrityksen henkilöstöön ja asiakkaisiin. Laadukas asiakaspalvelu ja ammattitaitoinen henkilöstö voivat parantaa asiakaskokemusta merkittävästi.

Esimerkki tuotteesta: Apple Store -myymälöissä asiakkaat saavat henkilökohtaista apua ja opastusta tuotteiden valinnassa ja käytössä, luoden positiivisen kokemuksen brändistä.

Esimerkki palvelusta: Ritz-Carlton-hotellit tunnetaan huippuluokan asiakaspalvelustaan ja ylellisestä tunnelmasta, joka on luotu ammattitaitoisen henkilökunnan avulla.

Process (prosessit):

Prosessit kattavat yrityksen sisäiset toiminnot ja järjestelmät, jotka vaikuttavat tuotteen tai palvelun tarjoamiseen ja asiakaskokemukseen.

Esimerkki tuotteesta: Tesla käyttää innovatiivista tilaus- ja toimitusprosessia, joka mahdollistaa autojen tilaamisen suoraan verkkosivuilta ja kotiinkuljetuksen asiakkaiden määrittämiin paikkoihin.

Esimerkki palvelusta: McDonald’s on kehittänyt tehokkaan drive-in -järjestelmän, joka tarjoaa nopean ja kätevän tavan tilata ja noutaa ruokaa auton ikkunasta.

Physical evidence (fyysinen näyttö):

Fyysinen näyttö koskee kaikkia fyysisiä elementtejä, jotka viestivät yrityksen brändiä ja tukevat tuotteen tai palvelun uskottavuutta.

Esimerkki tuotteesta: Rolex-kellot ovat tunnettuja laadustaan ja tarkkuudestaan, ja niiden arvoa lisäävät korkealaatuiset materiaalit ja hienostunut muotoilu.

Esimerkki palvelusta: Starbucks-kahvilat tarjoavat viihtyisän ympäristön ja modernin sisustuksen, joka tukee brändin rentoa ja kotoisaa tunnelmaa.

Mistä 7P tulee?

Valitettavasti 7P-mallin historiasta ei ole yhtä selkeää alkuperää tai yksittäistä kehittäjää, kuten 4P-mallilla. Sen sijaan 7P-malli on laajennettu versio perinteisestä 4P-mallista, joka on kehittynyt ajan myötä vastaamaan markkinoinnin muuttuvia tarpeita ja ympäristöä. 7P-mallin tarkoituksena on tarjota syvällisempi ja kattavampi näkemys markkinoinnista kuin alkuperäinen 4P-malli.

7P-mallin käyttöönottoon on vaikuttanut useita tekijöitä:

 1. Laajempi näkökulma markkinointiin: Markkinoinnin kenttä on laajentunut ja monimutkaistunut vuosien varrella, ja perinteinen 4P-malli ei enää välttämättä kata kaikkia merkittäviä markkinoinnin näkökohtia. 7P-malli tarjoaa mahdollisuuden tarkastella markkinointia syvällisemmin ja sisällyttää siihen uusia elementtejä.

 2. Asiakaslähtöisyys: Nykyaikainen markkinointi korostaa entistä enemmän asiakaslähtöisyyttä ja asiakaskokemuksen merkitystä. 7P-mallin avulla voidaan keskittyä enemmän asiakaspalveluun, asiakassuhteiden hallintaan ja muihin asiakkaan näkökulmaan liittyviin elementteihin.

 3. Kestävä kehitys: Yritysten ja kuluttajien kasvava kiinnostus kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen on johtanut tarpeeseen sisällyttää markkinointistrategioihin ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä korostavia elementtejä, kuten fyysinen näyttö ja prosessit.

 4. Palveluliiketoiminnan kasvu: Palveluliiketoiminnan merkityksen kasvaessa perinteinen 4P-malli saattaa olla riittämätön kattamaan kaikki palveluliiketoiminnan erityispiirteet. 7P-malli tarjoaa laajemman katsauksen palveluliiketoiminnan markkinointiin.

 5. Kilpailun lisääntyminen: Kilpailun lisääntyessä yritysten on löydettävä uusia tapoja erottautua kilpailijoistaan ja tarjota lisäarvoa asiakkailleen. 7P-malli tarjoaa mahdollisuuden kehittää monipuolisempia ja eriytettyjä markkinointistrategioita.

Kaiken kaikkiaan 7P-malli on otettu käyttöön täydentämään perinteistä 4P-mallia tarjoamalla laajempi ja monipuolisempi näkökulma markkinointiin. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tarkastella markkinointia kokonaisvaltaisemmin ja sisällyttää strategioihinsa uusia ja merkityksellisiä elementtejä vastatakseen muuttuviin markkinointihaasteisiin.

Mitä ovat markkinoinnin muut kilpailukeinot?

Markkinoinnin kilpailukeinot, tunnetaan myös markkinointistrategioina tai kilpailuetuina, ovat toimenpiteitä ja tekijöitä, joita yritykset käyttävät erottuakseen kilpailijoistaan markkinoilla ja saavuttaakseen etulyöntiaseman. Kilpailukeinot ovat keskeinen osa yrityksen strategiaa ja ne voivat vaihdella eri toimialoilla ja markkinaympäristöissä. Markkinoinnin kilpailukeinoja, joita ei mainita perinteisessä 7P-mallissa, voivat sisältää seuraavat:

  1. Performance (suorituskyky) ja laatu: Tuotteen tai palvelun suorituskyvyn ja laadun korostaminen voi olla tehokas kilpailukeino. Tämä sisältää esimerkiksi tuotteen luotettavuuden, kestävyyden, tehokkuuden tai palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden.

  2. Positioning (sijoittuminen) ja differentiaatio: Brändin sijoittuminen markkinoilla ja sen erilaistuminen kilpailijoista voi olla keskeinen kilpailukeino. Tämä sisältää brändin maineen, imagon, ainutlaatuisen myyntiargumentin ja erottuvuuden korostamisen.

  3. Packaging (pakkaaminen) ja ulkoasu: Tuotteen tai palvelun pakkaamisen ja ulkoasun merkitys voi olla huomattava kilpailukeino. Hienostunut, houkutteleva ja informatiivinen pakkaus voi erottaa tuotteen kilpailijoista ja houkutella asiakkaita.

  4. Proximity (läheisyys) ja saatavuus: Tuotteen tai palvelun helppo saatavuus ja läheisyys asiakkaisiin voi olla merkittävä kilpailutekijä. Tämä voi sisältää fyysisen sijainnin, online-läsnäolon tai nopean toimituksen.

  5. Process (prosessit) – innovaatio ja tehokkuus: Yrityksen innovatiiviset prosessit ja tehokkuus voivat olla kilpailukeino. Tämä sisältää tuotannon, toimituksen, markkinoinnin tai asiakaspalvelun prosessien jatkuvan parantamisen ja kehittämisen.

  6. Philanthropy (hyväntekeväisyys) ja yhteiskuntavastuu: Yrityksen panostus hyväntekeväisyyteen ja yhteiskuntavastuuseen voi olla merkittävä kilpailukeino, sillä se voi lisätä brändin positiivista imagoa ja asiakkaiden lojaaliutta.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä markkinoinnin kilpailukeinoista, ja yrityksen on valittava ja yhdistettävä erilaisia kilpailukeinoja strategiansa mukaisesti saavuttaakseen haluamansa kilpailuedun markkinoilla.

Graafinen suunnittelija

Lue lisää blogikirjoituksiani liittyen myyntiin, markkinointiin ja viestintään.