Tietoa logoista

Mainos Helsinki Pääkaupunkiseutu

Miksi hankkia logo?

Kuka tahansa yrittäjä jolta asiasta kysyt voi kertoa, että yrityksesi logo on tärkein osa yrityksen ulkoasua. Sitä voisi kutsua myös markkinointisuunnitelman keskikohdaksi. Yleensä täydellisen logon ja suunnittelijan löytäminen  voi olla haaste. Se on aikaa vievä suunnitteluprosessi, johon usein liittyy myös huomattavia kustannuksia, mutta se on ehdottoman välttämätön kaikille vakaville yrityksille ja startupeille.

Mitä tulisi huomioida logoa hankittaessa?

Logon tulisi edustaa yritystäsi mahdollisimman osuvasti. Siksi on hyvä rakentaa graafinen ilmeesi ensisijaisesti yrityksesi toimialan ympärille. Logon tulisi ennen kaikkea viestiä juuri sinun yrityksesi asiakaskunnalle oikeita asioita – sitä, mitä haluat yrityksestäsi heille kertoa. Logon tarkoitus on ennen kaikkea tehdä yrityksesi helposti tunnistettavaksi sekä houkuttelevaksi ja kertoa yrityksesi tarina. Hyvä logo auttaa myymään yritystäsi ja valaa uskottavuuden tunnetta asiakkaille sekä henkilökunnalle.  Et ole hankkimassa logoa itseäsi, vaan asiakkaitasi varten.  Mieti jokaisen sinua kiinnostavan tunnuksen tai logoehdotuksen kohdalla, sopiiko se juuri sinun yrityksellesi? Onko siinä viesti, joka kuvastaa juuri sinun yritystäsi? Pohdi, miksi juuri se tunnus on kiinnostava. Pahimmassa tapauksessa huono logo on ristiriidassa yrityksesi viestin kanssa ja tekee liiketoiminnallesi enemmän hallaa, kuin vahvistaa sitä. Se on myös syy – monien käytännön laatuvaatimusten lisäksi – miksi logo kannattaa ja tulisi aina teettää ammattilaisella. Mitä paremmin osaat kuvailla oman toimialasi graafikolle, niin sitä paremmin hän osaa tehdä juuri sinulle oikeanlaisen logon.

Mainost Helsinki Pääkaupunkiseutu

Mitä on logosuunnittelu?

Ymmärtääksemme, mitä logo on, meidän on ensin ymmärrettävä, mikä on logon tarkoitus. Suunnitteluprosessin tavoitteena on oltava, että logo on välittömästi tunnistettavissa ja herättää luottamusta, ihailua, uskollisuutta ja implisiittistä ylivertaisuutta. Logo on yksi osa yrityksen kaupallista tuotemerkkiä tai taloudellista kokonaisuutta, ja sen muodot, värit, fontit ja kuvat eroavat yleensä silmiinpistävästi muista logoista samalla markkinarakolla. Logoja käytetään tunnistamiseen ja hahmottamiseen.

logon anatomia

Logosuunnittelu

logo

on yrityksen tai tuotteen nimen määrätty esitysmuoto. Se on nimen typografinen tai graafinen muoto, jossa nimi vakiona aina esitetään.

yritystunnus

on kuvallinen symboli, jolla yritys tai tuote yksilöi itsensä. Yritystunnus yhdistetään usein logoon.

logo + yritystunnus = liikemerkki

Puhekielessä yrityksen liikemerkistä tai tunnuksesta puhutaan hyvin yleisesti nimellä logo. Tässä ei ole varsinaisesti mitään väärää.  Kun kaikki ymmärtävät toisiaan ja puhutaan samasta asiasta, niin se helpottaa myös suunnittelijoiden työtä.
Myös ao. tekstissä liikemerkistä puhutaan nimellä logo yleisen ymmärrettävyyden helpottamiseksi.

Logosuunnittelu

Mikä tekee hyvän logon?

Hyvä logo on erottuva, tarkoituksenmukainen, käytännöllinen, graafinen ja muodoltaan yksinkertainen, ja se välittää omistajan tarkoittaman viestin. Tehokkaan logon taustalla on yleensä käsite tai ”merkitys”, ja se välittää aiotun viestin. Logon pitäisi voida painaa missä tahansa koossa, ja useimmissa tapauksissa sen pitäisi olla tehokas ilman värejä. Hieno logo koostuu pääasiassa kahdesta asiasta: hienosta konseptista ja hienosta toteutuksesta.

logo by fredan

Fredan mainostoimisto

 Logo Fredan mainostoimiston tuottamana

Kaikki alkaa kyselyllä tai haastattelulla asiakkaan kanssa josta saadaan suunnittelubriiffi. Teemme tutkimusta asiakkaan alasta ja kilpailijoista. Pyrimme ratkaisemaan ongelman ensin, suunnittelemaan myöhemmin. Teemme tutkimusta onnistuneista logomalleista sekä nykyisistä tyyleistä ja suuntauksista, jotka voivat liittyä suunnittelutehtävään. Seuraamme trendejä ei niiden itsensä vuoksi vaan pikemminkin siksi, että olet niistä tietoinen: logosuunnittelussa pitkäikäisyys on avainasemassa. Kehitämme logon suunnittelukonseptin  ja tutkimustulosten pohjalta. Tämä on suunnitteluprosessin tärkein osa. Olemme luovia ja inspiroidumme. Kuten Dainis Graveris on kerran kirjoittanut: ”luonnostelu ei vie aikaa ja on todella hyvä tapa saada päässään olevat ideat suoraan paperille. Sen jälkeen on aina helpompaa oikeasti suunnitella se tietokoneella. Luonnostelu auttaa kehittämään mielikuvitusta: ja aloitamme aina vain valkoisesta paperista.